سه شنبه ٧ مرداد ١٤٠٠
Skip Navigation Linkstypographit
typographi
اطلاعات مربوط به ادوار مختلف جشنواره علوی در این بخش موجود می باشد
نویسه نگاری/typography

تایپوگرافی یا نویسه‌نگاری هنر و فن حروف‌چینی (حروف‌نگاری) برای نمایش زبان است. چینش حروف شامل حالت قلم، پوینت، مقدمه (فاصلهٔ خط) می‌شود.
امروزه کار چاپ پوسترها و تبلیغات را تیپوگرافیها انجام می‌دهند.​