چهارشنبه ٣٠ شهریور ١٤٠٠
Skip Navigation Linkskhademint
khademin
اطلاعات مربوط به ادوار مختلف جشنواره علوی در این بخش موجود می باشد
خادمین دیجیتال


خادمین دیجیتال شامل فعالان حوزه IT و رسانه های مجازی که در موضوع فرهنگ علوی، غدیر و امامت و ولایت فعالیت ویژه ای داشته و قابل اندازه گیری و ارزیابی باشد.