سه شنبه ٧ مرداد ١٤٠٠
Skip Navigation Linksbookst
books
اطلاعات مربوط به ادوار مختلف جشنواره علوی در این بخش موجود می باشد
کتاب الکترونیک

نشر الکترونیک محصولات تألیفی، ترجمه، گردآوری و ... می باشد. همچنین نشریاتی که از استانداردهای علمی برخوردار بوده و در قالب PDF و یا EPUB و ... ارائه و قابل ارزیابی باشند.
و کتب صوتی نیز شامل الکترونیک و قابل ارائه در این بخش می باشد.