سه شنبه ٧ مرداد ١٤٠٠
Skip Navigation LinksSoroudMosavvart
SoroudMosavvar
اطلاعات مربوط به ادوار مختلف جشنواره علوی در این بخش موجود می باشد
​سرود مصور

مجموعه ای از عکس ها و... که روی آنها موسیقی قرار گرفته باشد و به صورت یک فایل ویدئویی قابل مشاهده باشد.