نرم افزارهای تلفن همراه برگزیده دومین جشنواره رسانه های علوی


1.jpg
نام نرم افزار : درّ نجف
صاحب اثر : مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولیعصر (عج)
مفتخر به دریافت : تندیس جشنواره

  
--------------------------------------------------------------
 

425729189_77918_220158837249729333.jpg


نام نرم افزار : نهج البلاغه نور
صاحب اثر : مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی
مفتخر به دریافت : لوح تقدیر جشنواره

 
-------------------------------------------------------------------

425317971_135224_5704521335591189992.jpg


نام نرم افزار : خطابه غدیر

صاحب اثر : مؤسسه فرهنگی هنری غدیرستان کوثر نبی (ص)
مفتخر به دریافت : لوح تقدیر جشنواره