فرمایشاتی از امام خمینی (ره) پیرامون غدیر
فرمایشاتی از رهبر معظم انقلاب امام خامنه ای (مدظله العالی) پیرامون غدیر
مقدمه
شورای سیاست گذاری جشنواره
طرح دومین جشنواره رسانه های علوی – ویژه تولیدات دیجیتال
اطلاع رسانی جشنواره
طراحی و تولید وب سایت دومین جشنواره رسانه های علوی – ویژه تولیدات دیجیتال
طرح های گرافیکی جشنواره
لوح تقدیر جشنواره
تندیس جشنواره
ساختار اجرایی جشنواره
همکاران با عناوین و مسئولیت ها
بیانیه داوری جشنواره
مراسم آیین اختتامیه دومین جشنواره رسانه های علوی
بازتاب مراسم اختتامیه دومین جشنواره رسانه های علوی در رسانه های خبری